Nawigacja

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepacja Pracy Szkoły

 

 

 

Założenia koncepcji pracy szkoły

 

Planowane  sposoby realizacji

  1.  

Wyniki sprawdzianów klas szóstych powyżej średniej wojewódzkiej.

- Próbne sprawdziany szóstoklasistów.

- Systematycznie przeprowadzane testy
  z poszczególnych przedmiotów.

- Przeznaczenie godzin z art. 42 na przygotowanie uczniów do sprawdzianu.

- Zwrócenie szczególnej uwagi rodziców na wagę tego sprawdzianu.

 

2.

Lepsze wykorzystanie bazy sportowo -
rekreacyjnej w celu podnoszenia sprawności fizycznej dzieci we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

- Nawiązanie współpracy przedszkola i szkoły z innymi placówkami – organizacja wspólnych zajęć sportowych.

- Organizacja festynów sportowych we współpracy z Radą Rodziców, zaproszenie rodziców do wspólnych zajęć sportowych, zabaw i rekreacji.

- Dzień Matki na sportowo w klasach młodszych.

- Zamieszczenie informacji o dostępności kluczy do boiska tartanowego na gazetce w szkole i na stronie internetowej oraz poinformowanie uczniów o tym na apelu szkolnym.

- Odnowienie bieżni przy boisku szkolnym.

 

3.

Ciągłe doposażenie szkoły w sprzęt audiowizualny.

- Zakupy:

- Tablica interaktywna,

-Laptop dla każdego ucznia.

- Stanowiska do nauki języków obcych – kabiny,

- Płaski telewizor i dvd,

- Sprzęt odtwarzający muzykę.

- Nowe żaluzje do sal

 

 

4.

Rozwijanie i promowanie idei  wolontariatu mająca na celu uwrażliwianie na drugiego człowieka potrzebującego pomocy.

Udział w akcjach charytatywnych:

- „Samochód dla misjonarza”,

- „Pola nadziei”,

- Pomoc domowi rodzinkowemu.

- „Grosik na misje”.

- Włączenie się w akcję  „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

 

5.

Zacieśnianie współpracy z rodzicami i całym środowiskiem lokalnym

- „Twórcze popołudnia z rodzicami”

- Festyny, baliki, wyjazdy do kina i muzeów
z rodzicami.

- Wspólna wycieczka dzieci i rodziców.

- Zajęcia sportowe z rodzicami (Nordic walking).

- Ściana „graffiti”.

  

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa
    ul. Szkolna 17 A
    44-230 Stanowice
  • 32 43 12 824

MIKOŁAJ U STARSZAKÓW